• Trọn bộ lắp đặt 4 Camera Hikvision-Chất lượng HD-720p

  Trọn bộ lắp đặt 4 Camera Hikvision-Chất lượng HD-720p

  3.850.000 VNĐ -19% 4.750.000 VNĐ
  Trọn bộ 04 Camera Hikvision HD-720p gồm: - 04 Mắt Camera Hikvision hồng ngoại, quan sát xa 20 - 30mét - 01 Đầu ghi hình công nghệ HDTVI 4 kênh Hikvision DS-7104HGHI-F1 - 01 Ổ cứng hiệu Toshiba dung lượng 500G - 01 Nguồn tổng - Phụ kiện + vật tư phụ loại A1 Xem ngay Bảo hành: Miễn phí Lắp đặt và Bảo hành tận nơi 24 tháng

  3.850.000 VNĐ 4.750.000 VNĐ

 • Trọn bộ lắp đặt 2 Camera Hikvision-Chất lượng HD-720p

  Trọn bộ lắp đặt 2 Camera Hikvision-Chất lượng HD-720p

  2.650.000 VNĐ -16% 3.125.000 VNĐ
  Trọn bộ 02 Camera Hikvision HD-720p gồm: - 02 Mắt Camera Hikvision hồng ngoại, quan sát xa 20 - 30mét - 01 Đầu ghi hình công nghệ HDTVI 4 kênh Hikvision DS-7104HGHI-F1 - 01 Ổ cứng hiệu Toshiba dung lượng 250G - 01 Nguồn tổng - Phụ kiện + vật tư phụ loại A1 Xem ngay Bảo hành: Miễn phí Lắp đặt và Bảo hành tận nơi 24 tháng

  2.650.000 VNĐ 3.125.000 VNĐ

 • Trọn bộ lắp đặt 3 Camera Hikvision-Chất lượng HD-720p

  Trọn bộ lắp đặt 3 Camera Hikvision-Chất lượng HD-720p

  3.250.000 VNĐ -22% 4.150.000 VNĐ
  Trọn bộ 03 Camera Hikvision HD-720p gồm: - 03 Mắt Camera Hikvision hồng ngoại, quan sát xa 20 - 30mét - 01 Đầu ghi hình công nghệ HDTVI 4 kênh Hikvision DS-7104HGHI-F1 - 01 Ổ cứng hiệu Toshiba dung lượng 500G - 01 Nguồn tổng - Phụ kiện + vật tư phụ loại A1 Xem ngay Bảo hành: Miễn phí Lắp đặt và Bảo hành tận nơi 24 tháng

  3.250.000 VNĐ 4.150.000 VNĐ

 • Trọn bộ lắp đặt 4 Camera Hikvision-Chất lượng Full HD-1080p

  Trọn bộ lắp đặt 4 Camera Hikvision-Chất lượng Full HD-1080p

  5.650.000 VNĐ -28% 7.750.000 VNĐ
  Xem ngay Bảo hành: Miễn phí Lắp đặt và Bảo hành tận nơi 24 tháng

  5.650.000 VNĐ 7.750.000 VNĐ

 • Trọn bộ lắp đặt 3 Camera Hikvision-Chất lượng FullHD-1080p

  Trọn bộ lắp đặt 3 Camera Hikvision-Chất lượng FullHD-1080p

  4.250.000 VNĐ -28% 5.860.000 VNĐ
  Trọn bộ lắp đặt 01 camera HIKVISION 2.0Mp siêu nét Xem ngay Bảo hành: Miễn phí Lắp đặt và Bảo hành tận nơi 24 tháng

  4.250.000 VNĐ 5.860.000 VNĐ

 • Trọn bộ lắp đặt 2 Camera Hikvision-Chất lượng Full-HD 1080pixel

  Trọn bộ lắp đặt 2 Camera Hikvision-Chất lượng Full-HD 1080pixel

  3.250.000 VNĐ -22% 4.150.000 VNĐ
  Trọn bộ lắp đặt 01 camera HIKVISION 2.0Mp siêu nét Xem ngay Bảo hành: Miễn phí Lắp đặt và Bảo hành tận nơi 24 tháng

  3.250.000 VNĐ 4.150.000 VNĐ

 • Trọn bộ lắp đặt 1 Camera Hikvision-Chất lượng FullHD-1080p

  Trọn bộ lắp đặt 1 Camera Hikvision-Chất lượng FullHD-1080p

  2.250.000 VNĐ
  Trọn bộ lắp đặt 01 camera HIKVISION 2.0Mp siêu nét Xem ngay Bảo hành: Miễn phí Lắp đặt và Bảo hành tận nơi 24 tháng

  2.250.000 VNĐ

 • Trọn bộ lắp đặt 4 Camera Dahua Full HD

  Trọn bộ lắp đặt 4 Camera Dahua Full HD

  5.850.000 VNĐ -10% 6.450.000 VNĐ
  Trọn bộ 04 Camera Dahua Full HD-1080p gồm: - 04 Mắt Camera Dahua hồng ngoại, quan sát xa 20 - 30mét - 01 Đầu ghi hình công nghệ HDCVI 4 kênh Dahua - 01 Ổ cứng hiệu Toshiba - 04 Nguồn camera - Phụ kiện + vật tư phụ loại tốt - Nhân công lắp đặt Xem ngay Bảo hành: 24 tháng

  5.850.000 VNĐ 6.450.000 VNĐ

 • Trọn bộ lắp đặt 3 Camera Dahua Full HD

  Trọn bộ lắp đặt 3 Camera Dahua Full HD

  4.550.000 VNĐ -8% 4.900.000 VNĐ
  Trọn bộ 03 Camera Dahua Full HD-1080p gồm: - 03 Mắt Camera Dahua hồng ngoại, quan sát xa 20 - 30mét - 01 Đầu ghi hình công nghệ HDCVI 4 kênh Dahua - 01 Ổ cứng hiệu Toshiba - 03 Nguồn camera - Phụ kiện + vật tư phụ loại tốt - Nhân công lắp đặt Xem ngay Bảo hành: 24 tháng

  4.550.000 VNĐ 4.900.000 VNĐ

 • Trọn bộ lắp đặt 2 Camera Dahua Full HD

  Trọn bộ lắp đặt 2 Camera Dahua Full HD

  3.650.000 VNĐ -11% 4.100.000 VNĐ
  Trọn bộ 02 Camera Dahua Full HD-1080p gồm: - 02 Mắt Camera Dahua hồng ngoại, quan sát xa 20 - 30mét - 01 Đầu ghi hình công nghệ HDCVI 4 kênh Dahua - 01 Ổ cứng hiệu Toshiba - 02 Nguồn camera - Phụ kiện + vật tư phụ loại tốt - Nhân công lắp đặt Xem ngay Bảo hành: 24 tháng

  3.650.000 VNĐ 4.100.000 VNĐ

 • Trọn bộ lắp đặt 1 Camera Dahua Full HD

  Trọn bộ lắp đặt 1 Camera Dahua Full HD

  2.450.000 VNĐ -8% 2.650.000 VNĐ
  Trọn bộ 01 Camera Dahua Full HD-1080p gồm: - 01 Mắt Camera Dahua hồng ngoại, quan sát xa 20 - 30mét - 01 Đầu ghi hình công nghệ HDCVI 4 kênh Dahua - 01 Ổ cứng hiệu Toshiba - 01 Nguồn camera - Phụ kiện + vật tư phụ loại tốt - Nhân công lắp đặt Xem ngay Bảo hành: 24 tháng

  2.450.000 VNĐ 2.650.000 VNĐ

 • Trọn bộ lắp đặt 4 camera Dahua HD

  Trọn bộ lắp đặt 4 camera Dahua HD

  4.250.000 VNĐ -10% 4.700.000 VNĐ
  Trọn bộ 04 Camera Dahua HD-720p gồm: - 04 Mắt Camera Dahua hồng ngoại, quan sát xa 20 - 30mét - 01 Đầu ghi hình công nghệ HDCVI 4 kênh Dahua DH-XVR1A04 - 01 Ổ cứng hiệu Toshiba - 04 Nguồn camera - Phụ kiện + vật tư phụ loại tốt - Nhân công lắp đặt Xem ngay Bảo hành: 24 tháng

  4.250.000 VNĐ 4.700.000 VNĐ

 • Trọn bộ lắp đặt 3 camera Dahua HD

  Trọn bộ lắp đặt 3 camera Dahua HD

  3.500.000 VNĐ -10% 3.850.000 VNĐ
  Trọn bộ 03 Camera Dahua HD-720p gồm: - 03 Mắt Camera Dahua hồng ngoại, quan sát xa 20 - 30mét - 01 Đầu ghi hình công nghệ HDCVI 4 kênh Dahua DH-XVR1A04 - 01 Ổ cứng hiệu Toshiba - 03 Nguồn camera - Phụ kiện + vật tư phụ loại tốt - Nhân công lắp đặt Xem ngay Bảo hành: 24 tháng

  3.500.000 VNĐ 3.850.000 VNĐ

 • Trọn bộ lắp đặt 2 camera Dahua HD

  Trọn bộ lắp đặt 2 camera Dahua HD

  2.850.000 VNĐ -10% 3.150.000 VNĐ
  Trọn bộ 02 Camera Dahua HD-720p gồm: - 02 Mắt Camera Dahua hồng ngoại, quan sát xa 20 - 30mét - 01 Đầu ghi hình công nghệ HDCVI 4 kênh Dahua DH-XVR1A04 - 01 Ổ cứng hiệu Toshiba - 02 Nguồn camera - Phụ kiện + vật tư phụ loại tốt - Nhân công lắp đặt Xem ngay Bảo hành: 24 tháng

  2.850.000 VNĐ 3.150.000 VNĐ

 • Trọn bộ lắp đặt 1 camera Dahua HD

  Trọn bộ lắp đặt 1 camera Dahua HD

  2.150.000 VNĐ -9% 2.350.000 VNĐ
  Trọn bộ 01 Camera Dahua HD-720p gồm: - 01 Mắt Camera Dahua hồng ngoại, quan sát xa 20 - 30mét - 01 Đầu ghi hình công nghệ HDCVI 4 kênh Dahua DH-XVR1A04 - 01 Ổ cứng hiệu Toshiba - 01 Nguồn camera - Phụ kiện + vật tư phụ loại tốt - Nhân công lắp đặt Xem ngay Bảo hành: 24 tháng

  2.150.000 VNĐ 2.350.000 VNĐ

 • Trọn bộ lắp đặt 2 Camera Dahua-Chất lượng Full HD-1080p

  Trọn bộ lắp đặt 2 Camera Dahua-Chất lượng Full HD-1080p

  4.150.000 VNĐ -22% 5.275.000 VNĐ
  Xem ngay Bảo hành: Miễn phí Lắp đặt và Bảo hành tận nơi 24 tháng

  4.150.000 VNĐ 5.275.000 VNĐ

 • Trọn bộ lắp đặt 1 Camera Hikvision-Chất lượng HD-720p

  Trọn bộ lắp đặt 1 Camera Hikvision-Chất lượng HD-720p

  1.850.000 VNĐ -14% 2.150.000 VNĐ
  Trọn bộ 01 Camera Hikvision HD-720p gồm: - 01 Mắt Camera Hikvision hồng ngoại, quan sát xa 20 - 30mét - 01 Đầu ghi hình công nghệ HDTVI 4 kênh Hikvision DS-7104HGHI-F1 - 01 Ổ cứng hiệu Toshiba dung lượng 250G - 01 Nguồn tổng - Phụ kiện + vật tư phụ chất lượng loại A1 Xem ngay Bảo hành: Miễn phí Lắp đặt và Bảo hành tận nơi 24 tháng

  1.850.000 VNĐ 2.150.000 VNĐ

0986.384.588

Đơn vị chủ quản © CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LOGIMAX | MST: 0108926607